Solhjul i brons

Solhjulet av tunn bronsplåt är funnet på ett större gravfält vid Borrby strand. Över gravfältet, som undersöktes 1934-36, drogs sedan kustvägen fram.

Hjulet kan ha varit fastsatt som en dekoration vidnågot större bronsföremål eller fungerat som hänge. Cirkelformen med ett kors brukar kalls solhjulet eller solkorset. Det finns representerat på samtliga Österlens större hällristningsplaster. Solsymboler har stor betydelse i hela världen inom olika fält som psykoanalys, symbolism, astrologi, religion och mysticism. Den är känd som dekoration och symbol redan från bondestenåldern här i Skandinavien. Solkorset brukar, förutom solen, sägas symbolisera de fyra årstiderna. Som religiös symbol har det öppna solkorset, den så kallade svastikan, använts inom religioner som buddismen, hinduismen och jainismen men framförallt blivit ökänd som symbol för nazismen.