Hällristningar

Yxornas häll i Simris

Ett hundratal meter från havskanten, strax söder om Simrishamn, ligger Yxornas häll. Detta är Skånes näst största hällristning med omkring 250 bilder.

Cirkelformen

Cirkelformen med ett kors brukar kalls solhjulet eller solkorset.

Adoranten

Adoranten är inte ett vanligt förekommande motiv i Skåne. Ordet har samma betydelse som engelskans adore och kan på svenska kallas för en tillbedjare (en som dyrkar).

Torshög vid Simris

Strax öster om Simris by och inte så långt från de två hällristningsfälten vid Simrislund, byggdes under bronsåldern en hög ovanpå en häll.

Stenstuan på Gladsax Norre Vång

Stenstuan är en megalitgrav, en gånggrift, från stenåldern. Den ligger på en kulle i ett odlingslandskap som förr var våtmark. Området, mellan Gladsax och Baskemölla, är ett utpräglat gravlandskap och är rikt på fornlämningar från olika tider.

Foten på Stenshuvud

Mitt uppe på Stenshuvuds norra huvud finns en fot inhuggen. Foten på Stenshuvud är barfota och det är bara tårna och trampdynan som är avbildade.

Stenkilsristningen

Stenkilsristningen var den första i landskapet öppet liggande hällristning man fann på Österlen. Den ligger i hagmarkerna mellan Simrishamn och Brantevik och väster om Yxornas häll.

Skepp

Skeppet är förutom skålgropen den typ av hällristning vi har flest av på Österlen och Bornholm. Det är också med hjälp av skeppen man ofta kan datera hällristningarna.

Skansen naturreservat

I Skansens naturreservat precis söder om Simrishamn finns tre olika platser med bildristningar.

Jungfrukullen vid Sirmislund

Mitt i Simrislunds villaområde, strax söder om Simrishamn, ligger en obebyggd triangel. Den kallas Jungfrukullen.

Hand

Handen eller händer finns avbildade på hällar på flera håll i Sverige.

Fötter

Fotsulor och fötter finns det gott om på Dansarens häll mellan Järrestad och Gladsax.

Dansarens häll mellan Järrestad och Gladsax

Dansarens häll är känd i hela världen och är beskriven på otaliga språk i facklitteraturen. Den 500 m² stora kvartsithällen är ett av Nordens största ristningsfält och är täckt med över 1200 bilder.

Broby-Johansens ristning

Broby-Johansens ristning består totalt av 73 ristningar i form av skepp, hjulkors, skålgropar, två mantelristningar och en människofigur samt flera svårbestämda motiv.

Bragestenarna i Gislöv

Bragestenarna är en liten hällristningsyta alldeles söder om Gislövs by, Den ligger i ett rikt forntidslandskap.

Yxan

Yxan finns rikligast representerad på Horsahallen som också kallats ”Yxornas häll”. Även i Kiviksgraven finns yxbilder.

Skålgropar

Skålgropar finns i tusental på Österlen, både som en del av kompositioner och som ensamt element på flyttblock. De flesta skålgropar är mellan ca 5 och 8 cm i diameter.

Ormen

Ormen är mest förekommande på Dansarens häll mellan Järrestad och Gladsax. Men även Horsahallen finns åtminstone en orm.

Mantelristningar

Mantelristningar är mycket ovanliga och det finns bara tre kända på Österlen – den ena på Horsahallen vid Simrislund och de båda andra på en häll mitt i Brantevik- den så kallade Broby Johansens häll.

Ryttare på häst

Hästen

Hästen är en ganska ovanlig symbol på Österlens hällristningar. I Kiviksgraven drar två hästar en vagn och på dansarens häll finns flera ryttare som stående rider fram på sina hästar.