Broby-Johansens ristning

Broby-Johansens ristning består totalt av 73 ristningar i form av skepp, hjulkors, skålgropar, två mantelristningar och en människofigur samt flera svårbestämda motiv.

2009 hittades ytterligare två berghällar, ett tjugotal meter från den tidigare kända, och totalt 21 nya bilder kom i dagen. På den nya hällristningsplatsen finns skepp, fötter, en människofigur med spända vader en människofigur med spända vader men utan armar och skålgropar. Men här finns också två, för Skånes del, helt nya motiv; en hand och två människolika figurer med uppsträckta armar. Tolkningarna av bilderna är inte klara och det behövs mer forskning för att förstå deras närvaro just här. Men på andra hällristningsplatser i Sverige finns så kallade adoranter – tillbedjare, liknande den sistnämnda. En annan tolkningsmöjlighet är att bilden förställer två tjurhuvuden. Även tjuren finns representerad på hällar i t ex Bohuslän. Den våtmark som finns väster om samhället har under många årtusenden spelat en central roll för människorna. Många är de som valt att offra föremål till gudarna här. Kanske bodde de på den boplats som arkeologerna funnit strax intill. Inne i samhället finns ett par mindre hällristningar ovanpå vilka järnålderns människor anlagt sina gravar. Föremålsfynd från bronsåldern är vanliga kring Brantevik. De vittnar, tillsammans med gravar, boplatser och hällristningar, om att området blomstrade under bronsåldern.