Dansarens häll mellan Järrestad och Gladsax

Dansarens häll är känd i hela världen och är beskriven på otaliga språk i facklitteraturen. Den 500 m² stora kvartsithällen är ett av Nordens största ristningsfält och är täckt med över 1200 bilder.

Här finns en stor variation i motiven. Ett mindre antal djur, cirklar, vapen spiraler, hjulkors och ryttare till häst samsas med 25 skepp, 210 fötter, 700 skålgropar samt 300 bilder som inte kunnat tolkas. Fötterna är ibland nakna, ibland skoförsedda och tolkningarna från forskarnas håll är många. Några menar att fötterna symboliserar gudar som bekräftar sin närvaro, andra menar att fotstegen skulle vara till hjälp för dem som avlidit och var på väg till nästa liv. Ytterligare tror att fotspår skapades av samhällets ledare. Vid bergets södra kant finns motivet som gett hällen sitt namn, Dansaren. Människofiguren ser ut att röra sig i dans över hällen men betydelsen är inte säker. Kanske ser vi här schamanen, eller möjligen guden själv. Det kan också vara en besökare som gjort ett sådant intryck att minnet av den blivit inhuggen på hällen. Skeppet är det vanligaste bildmotivet på skandinaviska hällristningar. Skeppsristningar påminner ofta om varandra men här finns tre som skiljer sig markant från de övriga. De har en överbyggnad som kan vara ett segel eller kanske en solställning för någon ceremoni. Det finns inga arkeologiska fynd av segel från bronsåldern men det kan ändå ha funnits. Solställningar i lite annat utförande kan man se på hällar i hela Skandinavien. De finns också i form av miniatyrföremål i brons.