Hand

Handen eller händer finns avbildade på hällar på flera håll i Sverige.

Men den enda kända handen i Skåne finns på Österlen. Den hittades vid en provundersökning sommaren 2009 på en häll som idag åter ligger under jord, i södra delen av Brantevik, bredvid Broby-Johansens ristningar. Viss forskning tyder på att handen har en betydelse för äldre tiders tidsräkning. Långt in i vår tid brukade man mäta tid genom att sträcka ut handen mot himlen, spärra ut tummen och peka med pekfingret. Ett spann var mellanrummet mellan topparna av tummen och pekfingret. Det motsvarade omkring tretton grader eller den sträcka månen rör sig från solen mot öster på ett dygn. Det kallades för ett hanefjät (tuppsteg).