Jungfrukullen vid Sirmislund

Mitt i Simrislunds villaområde, strax söder om Simrishamn, ligger en obebyggd triangel. Den kallas Jungfrukullen.

Här finns nio hällristningsplatser. Åtta av dem består endast av skålgropar eller enstaka bilder av skepp eller yxor. Den nionde är ristad med 41 bilder. Tyvärr är de flesta idag övertäckta med mossor och lavor. Vid Jungfrukullen finns gravar i form av runda stensättningar. Gravarna kom till efter att hällristandet upphört och järnålderns människor tog marken i anspråk. Platsens magi fanns säkert kvar och kanske var det därför och med tanke på förfäderna man valde detta område till gravfält. De som begravdes här tog då kontroll över platsen och hedrade sina förfäder.