Skansen naturreservat

I Skansens naturreservat precis söder om Simrishamn finns tre olika platser med bildristningar.

Här finns en ansamling av 6 skepp i södra delen av området. De är sedan lång tid tillbaka imålade med röd färg. I östra delen finns Österlens senaste fynd av hällristningsbilder, ett mycket grunt hugget skepp och två skålgropar. Men det är i den norra delen, precis intill cykelvägen, i korsningen Branteviksvägen och Ehrnbergsvägen, det mest spektakulära motivet finns. Här har nämligen två geometriska ramfigurer huggits in. Exakt hur de ser ut i sin helhet vet vi inte, dels ligger de under gräs och dels har cykelvägen förstört delar av dem. På många platser runt om i norra Europa finns nätfigurer i naturtrogna fiskescener men också i rituella scener. Bilderna i hela naturreservatet är mycket grunt huggna och många är bevuxna med lav.