Stenkilsristningen

Stenkilsristningen var den första i landskapet öppet liggande hällristning man fann på Österlen. Den ligger i hagmarkerna mellan Simrishamn och Brantevik och väster om Yxornas häll.

Här finns 65 bilder och över 100 skålgropar och variationen på motiven är stor. Motiven är skepp, människor med yxor, hästar och hjulkors. Platsen avslöjar något om ceremonierna under bronsåldern. Längst i öster på hällen, precis intill åkerkanten finns tre yxbärande män, där två av dem möter den tredje. De är vittrade och inte lätta att hitta, men det är värt ett försök för de är mäktiga att titta på. Yxorna är av samma typ som den stora processionsyxa från bronsåldern som är funnen i Borrby. På södra sidan på hällen finns ett stort skepp med hästhuvud på båda stävarna. Det ligger alldeles ensamt och ser ut att komma seglande från våtmarken som breder ut sig ett par hundra meter söderut. Våtmarker och mossar finns nästan alltid i närheten av hällristningar och hade troligen en stor betydelse för valet av ristningsplatser. Offer i våtmarker var en del i kommunikationen med gudarna. Från platsen kan man dessutom skymta Bornholm i fjärran vilket kan ha varit en ytterligare orsak till placeringen. Tyvärr är denna häll svår att hålla ren från lavar och mossor men den ingår i ett vårdprogram. Om man vill vara säker på att se ristningarna tydligt ska man komma efter mörkrets inbrott och belysa hällen från sidan med en ficklampa.