Foten på Stenshuvud

Mitt uppe på Stenshuvuds norra huvud finns en fot inhuggen. Foten på Stenshuvud är barfota och det är bara tårna och trampdynan som är avbildade.

Foten är placerad så att tårna pekar i sydostlig riktning mot Bornholm. Du finner den precis bredvid Lantmäteriets positionspunkt utmärkt med ett järnrör. Den har länge varit omstridd, är den nyhuggen eller är den forntida. 2010 var några av de ledande hällristningsexperterna på plats och enades då att fothuggningen måste vara från forntiden. Men kanske är den inte från bronsåldern. I Dunhill, i Skottland finns en liknande ristning av en fot på en höjd. Här tror forskarna att foten placerats på berget vid en invigningsritual som kelterna (folket som bodde i Skottland då) utförde i samband med inflyttning. På både Stenshuvud och Dunhill finns dessutom fornborgar som omgärdar delar av höjderna. Fornborgen på Stenshuvud är delvis undersökt och C14-prover av förkolnat trä har daterat borgen till 500-talet e.Kr. Därför kan vi ana att fotristningen är från samma tid. Men borgen eller platsen kan också haft en betydelse som sjömärke, utsiktspunkt och kultplats under bronsåldern. Foten på Stenshuvud visar på ett av de arkeologiska problem som finns med hällristningar, det finns ingen metod att datera dem säkert med. All datering sker med hjälp av jämförelser med andra ristningar och fynd från tiden, fyndsamanhang samt en diskussion experter emellan.