Stenstuan på Gladsax Norre Vång

Stenstuan är en megalitgrav, en gånggrift, från stenåldern. Den ligger på en kulle i ett odlingslandskap som förr var våtmark. Området, mellan Gladsax och Baskemölla, är ett utpräglat gravlandskap och är rikt på fornlämningar från olika tider.

Graven anlades för 5.500 år sedan. under bondestenåldern och användes som grav under flera generationer. Merparten av ristningarna har däremot tillkommit under bronsåldern men en del forskare menar att flera av de 90 skålgroparna på toppen av blocket kan ha blivit inhuggna redan när graven anlades. Det skiljer i så fall ett par tusen år mellan den första och sista huggningen. Motiven är ganska få men variationen är stor. Här finns skepp, yxor, hjulkors samt en cirkel. Något skepp bär fram en solfigur medan ett annat har en lurblåsare i fören. Cirkeln har tolkats som en armring Stenstuan grävdes ut 1978 och då gjordes många spännande fynd, de flesta från stenåldern. Framförallt hittade man 4 000 keramikskärvor vid gravens ingång. Andra fynd var bärnstenspärlor, där några var formade som små klubbor, brända skal av hjärtmussla och delar av slipade flintyxor. Man gjorde också fynd av knackstenar, kanske var det just de som användes för att skapa bilderna i takblocket. Kör in vid Rosdala gård, mellan Gladsax och Baskemölla ,och förbi alla husen längst med vägen. Parkera på utmarkerad p-plats. Här finns också en skylt som berättar om platsen. Härifrån kan du vandra till gånggriften. Från platsen ser man till nästa stenåldersgrav- uppe på toppen av backen, Ekenäs. De båda ingår i vårdprogram och sköts varje år av markägare tillsammans med Österlens museum med bidrag från Länsstyrelsen.