Torshög vid Simris

Strax öster om Simris by och inte så långt från de två hällristningsfälten vid Simrislund, byggdes under bronsåldern en hög ovanpå en häll.

I hällen höggs åtminstone 5 skepp, hjulkors och skålgropar in. På 1860-talet bröt man kvarnstenar här. Då förstördes stenen med hällristningar man fann i kanten av högen. Forskaren Bruzelius hann
ta tillvara två bitar av ristningen ur en vägtrumma, berättas det. En av dessa ligger idag på Statens historiska museum i Stockholm och den andra finns på Lunds historiska museum. Denna hällristning var den första som hittades av forskarna på Österlen. Kort därefter återfanns också Stenkilsristningen och Yxornas häll. Gravhögen är idag i ganska dåligt skick. På 1930-talet byggde man in en brydestua, en liten byggnad där man bröt lin, i högen. Därefter var det kvarnstensbrytningen som gjorde sitt till. Idag syns högen öster om byn Simris, bevuxen med träd och inhägnad som skydd för djur.