Adoranten

Adoranten är inte ett vanligt förekommande motiv i Skåne. Ordet har samma betydelse som engelskans adore och kan på svenska kallas för en tillbedjare (en som dyrkar).

En adorant kan se olika ut men har alltid uppsträckta armar. Vid en undersökning av marken strax söder om Broby Johansens häll i Brantevik fann arkeologerna sommaren 2009 hällar med flera för Skåne nya motiv. Förutom skepp och fotsteg och en hand fanns på inhuggen en figur som skulle kunna tolkas som en adorant. Även på hällarna i Kiviksgraven finns en människofigur med uppsträckta armar. Adoranter finns dessutom representerade på många av Sveriges kända hällristningsplaster som Norrköping, Tanum och Enköping.