Yxornas häll i Simris

Ett hundratal meter från havskanten, strax söder om Simrishamn, ligger Yxornas häll. Detta är Skånes näst största hällristning med omkring 250 bilder.

Som namnet antyder är yxan ett vanligt motiv här. Det finns 50 stycken avbildade på hällen. Under bronsåldern var verkliga yxor både bruksföremål, statusföremål och rituella föremål, något som också återspeglas i de arkeologiska fynd man gjort. Kopparyxor från slutet av stenåldern och början av bronsåldern avlöstes av kantyxor, holkyxor och de större processionsyxorna, alla av brons. På Yxornas häll finns det även drygt 45 skepp och 40 skålgropar tillsammans med flera hjulkors, vagnsristningar, cirklar, människor, vapen och djur. Några av dem är samlade i grupper. En sådan grupp är mantelristningen där ett skepp, en häst, en orm och en skålgrop finns samlade kring en mantelliknande figur. Bilderna försöker säga oss något, kanske är det kopplat till bronsålderns mytologi. Det finns teorier om att mytologin innehöll berättelser om skeppet som bärare av solguden. En häst och en orm, bland annat, hjälpte skeppet att frakta solen över himlavalvet på dagtid och i underjorden på nattetid. Kanske är det detta vi ser på hällen.