Ormen

Ormen är mest förekommande på Dansarens häll mellan Järrestad och Gladsax. Men även Horsahallen finns åtminstone en orm.

Även ormen är enligt forskningen en av solens hjälpare i bronsålderns mytologi. I Västvärlden i modern tid är ormen betraktad som ett farligt och ont djur, men så är det inte i alla kulturer. Inom hinduismen i Indien, där några av världens giftigaste ormar finns, betraktas djuret som heligt. Här anses också ormtjusare vara heliga män som på något sätt har kontakt med en gud. Även under bronsåldern kan ormen ha ansetts som en god varelse som fick bli solens hjälpare. På Dansarens häll finns ormar i olika form – en del slingrande, andra hoprullade så att de liknar en spiral.