Yxan

Foto Martin Stolze

Yxan finns rikligast representerad på Horsahallen som också kallats ”Yxornas häll”. Även i Kiviksgraven finns yxbilder.

Yxan kan liksom skeppet hjälpa till att datera hällristningsfälten. Bronsyxor med liknande utseende har man funnit runt om på Österlen. Bland annat två stora processionsyxor en i en våtmark nära Kiviksgraven och en i Borrby. På två hällar vid Simrislund ses också yxbärande män. I ett fall vänder de sig mot varandra. Yxorna som bärs fram på många av Sveriges hällristningsplatser. Ibland verkar den användas som maktmedel när två personer hotar varandra med yxan i högsta hugg. Eller är det gudar som strider med bredbladiga yxor och snoppen i vädret? I Bohuslän på Vitlyckeristningenfinns en scen som tolkats som en bröllopsceremoni där vigselförättaren välsignar paret med en höjd yxa.