Bronsåldersgravhögar

Bronsåldershög

En bronsåldershög. Foto Martin Stolze

Denna karta visar spridningen av bronsåldersgravhögar på Österlen. Informationen är hämtad från fornminnesregistret FMIS. Dateringarna på gravhögarna är osäkra och det kan även vara gravhögar från järnåldern med på kartan.