Härd

Foto Martin Stolze

Rester efter eldstäder, funna under arkeologiska utgrävningar. Kan ha funnits fler härdar, men under tidigare undersökningar har dessa inte varit viktiga att dokumentera och har därför har kunskapen om detta fenomen förstörts för all framtid.

Man tror att härdar har tänts rituellt under bronsåldern ända fram till järnåldern, eftersom man i västra Skåne under en stor arkeologisk undersökning funnit ett fält stort som en fotbollsplan fullt med härdar.