Stensättningar

Rösen, resta stenar i form av domarringar och stensättningar. Stensättningar kan vara i form av en stenar lagda i en ring som är kvarlämningar av en grav. Ringen kan både vara cirkulär och oval eller till och med i form av ett skepp.

Domarringarna är med under denna kategori, trots att de brukar dateras järnålder, på grund av att vissa av stenarna kan ha skålgropar. Rösen är också med under denna kategori eftersom stensättningen kan vara en rest av ett röse.