Hällristningar

Foto Martin Stolze

Hällristningar daterade från sten- och bronsålder, med motiv såsom älvkvarnar, ormar, mantlar, skepp, dansaren, fot- och handavtryck, solhjul, hästar, samt fler motiv. Platsmarkeringarna visar både stora och små hällristningslokaler.