Bronsåldersboplatser

Bronsåldersboplatserna kan vara områden där man har funnit fyndmaterial som tyder på att det har varit en plats där människor har nyttjat och levat under bronsåldern. Även här är dateringarna osäkra och boplatserna kan ha brukats även under sten- och järnåldern.

Inom boplatsområdena finns det även olika funktioner såsom till exempel offerplatser, osv.