Människofigurer

Dansarens Häll

Dansarens häll i Järrestad.

Dansarens häll är känd i hela världen och är beskriven på otaliga språk i facklitteraturen. Den 500 m² stora kvartsithällen är ett av Nordens största ristningsfält och är täckt med över 1200 bilder.

Här finns en stor variation i motiven. Ett mindre antal djur, cirklar, vapen spiraler, hjulkors och ryttare till häst samsas med 25 skepp, 210 fötter, 700 skålgropar samt 300 bilder som inte kunnat tolkas. Vid bergets södra kant finns motivet som gett hällen sitt namn, Dansaren. Människofiguren ser ut att röra sig i dans över hällen men betydelsen är inte säker. Kanske ser vi här schamanen, eller möjligen guden själv. Det kan också vara en besökare som gjort ett sådant intryck att minnet av den blivit inhuggen på hällen.

Adoranten är inte ett vanligt förekommande motiv i Skåne. Ordet har samma betydelse som engelskans adore och kan på svenska kallas för en tillbedjare (en som dyrkar). En adorant kan se olika ut men har alltid uppsträckta armar. Vid en undersökning av marken strax söder om Broby Johansens häll i Brantevik fann arkeologerna sommaren 2009 hällar med flera för Skåne nya motiv. Förutom skepp och fotsteg och en hand fanns på inhuggen en figur som skulle kunna tolkas som en adorant.
Även på hällarna i Kiviksgraven finns en människofigur med uppsträckta armar. Adoranter finns dessutom representerade på många av Sveriges kända hällristningsplaster som Norrköping, Tanum och Enköping.

Schamanen

Dansaren på ”Dansarens häll” i Järrestad har bland annat tolkats vara schaman. Schamaner finns avbildade på andra hällar och har tolkats utföra resor mellan den verkliga och kosmologiska världen. Arktisk kosmologi ser välden indelad i tre delar; övervärlden, mellanvärlden och undervärlden. Schamaner och andar kan resa genom dessa världar. För att en schaman ska kunna resa mellan olika världar behöver han hjälpmedel som trummor och horn. Dessa reseberättelser finns nedtecknande och det nämns att schamanen kunde anta sin resa i ett djurs skepnad. I Alta, Norge har det tolkats finnas sådana scenarier avbildade på hällarna, bland annat hur en schaman antar skepnaden av en ren.

Världskulturarvet i Norge

Människofigurer är ofta avbildade i handling där de medverkar i olika aktiviteter. Det kan vara jakt-, strid eller rituella scener. Ibland är människorna avbildade med djurlika maskeringar eller i bedjande gester så kallade adoranter, då brukar dessa hällristningar tolkas tillhöra ett ceremoniellt scenario. På hällarna i Alta, Norge finns människor avbildade i olika fertilitetsscener som avbildar samlag och födslar. Själva förlossningen har tolkats ingå i en ritual med tre andra medverkanden som bistår och håller den födande kvinnan i händerna så det bildas en cirkel med en större skålgrop i mitten. I Alta finns även en människofigur med björnhuvud, bröst, penis och vulva. Kan detta vara en avbildning av en gudomlighet? Runt om figuren står 19 människor som håller varandra i händerna och bildar en cirkel.


Se Rock Art Österlen på en större karta