Fötter

Foten på Stenshuvud

Foten på Stenshuvud, precis bredvid Lantmäteriets positionspunkt utmärkt med ett järnrör.

Fotsulor och fötter finns det gott om på Dansarens häll mellan Järrestad och Gladsax. Nakna fötter med spretande tår och fotspår som ser ut att vara klädda i sandaler.

Vissa forskare tror att detta skulle vara asaguden Njords fötter. Njords fru valde att gifta sig med honom på grund av hans vackra fötter. Ibland är det svårt att skilja fotspår från solhjul.
Fotstegen kan vara uttryck för en fruktbarhetsskult. Andra anser att ristningarna symboliserar en gud, som var osynlig och därför inte gick att avbilda som person. Istället fick skepp, fotsulor och hjulkors symbolisera olika sidor hos guden. Fotsulorna du ser här kan då föreställa en guds spår över hällen.
Speciellt på Dansarens häll mellan Järrestad och Gladsax finns många fotsteg avbildade-över 200 stycken.

Mitt uppe på Stenshuvuds norra huvud finns en fot inhuggen. Foten på Stenshuvud är barfota och det är bara tårna och trampdynan som är avbildade. Foten är placerad så att tårna pekar i sydostlig riktning mot Bornholm. Du finner foten precis bredvid Lantmäteriets positionspunkt utmärkt med ett järnrör. Den har länge varit omstridd, är den nyhuggen eller är den forntida. 2010 var några av de ledande hällristningsexperterna på plats och enades då att fothuggningen måste vara från forntiden. Men kanske är den inte från bronsåldern.

I Dunhill, i Skottland finns en liknande ristning av en fot på en höjd. Här tror forskarna att foten placerats på berget vid en invigningsritual som kelterna (folket som bodde i Skottland då) utförde i samband med inflyttning. På både Stenshuvud och Dunhill finns dessutom fornborgar som omgärdar delar av höjderna. Fornborgen på Stenshuvud är delvis undersökt och C14-prover av förkolnat trä har daterat borgen till 500-talet e.Kr. Därför kan vi ana att fotristningen är från samma tid. Men borgen eller platsen kan också haft en betydelse som sjömärke, utsiktspunkt och kultplats under bronsåldern.

Foten på Stenshuvud visar på ett av de arkeologiska problem som finns med hällristningar, det finns ingen metod att datera dem säkert med. All datering sker med hjälp av jämförelser med andra ristningar och fynd från tiden, fyndsamanhang samt en diskussion experter emellan.

Fötterna är ibland nakna, ibland skoförsedda och tolkningarna från forskarnas håll är många. Några menar att fötterna symboliserar gudar som bekräftar sin närvaro, andra menar att fotstegen skulle vara till hjälp för dem som avlidit och var på väg till nästa liv. Ytterligare tror att fotspår skapades av samhällets ledare.

Fotspår

Fötter är ett återkommande motiv i den förhistoriska hällristningskonsten under 4000-5000 år i olika kulturer och på olika platser i världen. Det kan betyda att foten som fenomen är symboliskt betydelsefull både i styrka och i tidsrummet. Fötterna har tolkats både vara en osynlig gudomlighet, men också fötter från en avliden individ. Men fotsymbolen behöver inte nödvändigtvis ha samma symboliska betydelse överallt utan tvärtom kan den ha en mångfald av innebörder. Fotmotiv återfinns bland annat på hällristningar på Sinaiberget i Israel. Fotspåren på berget är avbildade med beklädnad av något som påminner om sandaler, med en markerad hällinje. Sådana fotspår finns även på Järrestadshällen. På Sinaiberget finns det även en orm avbildad, liknande återfinns också på Järrestadshällen. 1000 km norr om Järrestadshällen återfinns hällristningar i Nämforsen, Ångermanland. Dessa ristningar har daterats till att vara äldre än de sydskandinaviska hällristningarna, de äldsta med en ålder av 6000 år. Fotavbildningarna här ska ha tillhört fångst- och jägarkulturens bildspråk. Men på denna plats finns även tre par fotspår med markerad häl avbildade. Dessa har tolkats vara yngre än de andra hällristningarna och att de troligtvis har utförts efter jordbrukstraditionens bildspråk. Exemplet på blandning av olika kulturspråk är inte en engångsföreteelse – en liknande hällristningslokal med blandade kulturspråk kan man hitta i Bardal, Norge.
På Järrestadshällen finns det över 100 fötter avbildade, både nakna och beklädda. Några av fotspåren har tolkats som björnfötter vars utseende skiljer sig markant från de mänskliga fotspåren. Björnfötter finns avbildade på andra hällristningslokaler i Sverige som Himmelstalund i Norrköping och Åby i Tossene.


Se Rock Art Österlen på en större karta