Fåglar

Fåglar är inget vanligt motiv på hällarna. I Alta, Norge så är de flesta fåglar som är avbildade havsfåglar såsom svanar, gäss och änder. Fåglarna har troligtvis varit viktiga som symboler, även i berättelser och myter. Under period III, 1300 -1100 f Kr, dyker fågelhuvud upp i fören på skeppsristningar i Alta. Varför man binder samman hav och fåglar vet man inte men både skepp och fågel ingår i bronsålderns mytologi.