Fisk

På en av hällarna i Kiviksgraven finns en fisk, som liknar en kvastfening, avbildad. Fisk, säl och val finns annars inte direkt avbildade i sydöstra Skåne, däremot är de förekommande både i världskulturarvet i Tanum i Bohuslän och i Alta i Norge där det finns fiskescener avbildade på hällarna.

Enligt Isotopstudier på människotänder i sydöstra Skåne har man dragit slutsatsen att marin föda inte var så vanlig hos kustbefolkningen som man hade kunnat tro. Det kan ha varit en bidragande faktor till varför fiskar inte är vanligt förekommande på hällristningarna i vår region. Men även fisken är en av solens hjälpare i bronsålderns mytologi.