Abstrakta figurer

Foto: Jeanette Gimmerstam

Vissa figurer är svåra att tolka då de kan föreställa abstrakta mönster. På hällarna i sydöstra Skåne finns det till exempel spiraler, sicksack- och fiskbensmönster samt andra geometriska former. Abstrakta mönster finns på stenarna i Kiviksgraven, Järrestadshällen och på Skansen i utkanten av Simrishamn.

Sådana mönster återfinns även på andra hällristningslokaler i Skandinavien. På hällarna i Alta i Norge finns det abstrakta figurer som har tolkats vara halsband då de ibland har avbildats kring halsen på människofigurer, men även som fristående motiv. Abstrakta mönster förekommer också på andra hällristningslokaler i västra Europa under stenåldern. Newgrange, Irland, Carnota, Spanien och det mer kända Stonehenge, England uppvisar olika slags geometriska mönster. Geometriska mönster återkommer även på keramiken i det arkeologiska materialet redan under stenåldern inom de två kulturer som kallas Trattbägar- och Klockbägarkulturen.