Cirkelformen

Cirkelformen

Cirkelformar bland andra motiv på Bragestenen.

Cirkelformen med ett kors brukar kalls solhjulet eller solkorset. Det finns representerat på samtliga Österlens större hällristningsplatser.

Solsymboler har stor betydelse i hela världen inom olika fält som psykoanalys, symbolism, astrologi, religion och mysticism. Den är känd som dekoration och symbol redan från bondestenåldern här i Skandinavien. Solkorset brukar, förutom solen, sägas symbolisera de fyra årstiderna. Som religiös symbol har det öppna solkorset, den så kallade svastikan, använts inom religioner som buddismen, hinduismen och jainismen men framförallt blivit ökänd som symbol för nazismen.

Solkorsets mörka förflutna

Den 16 maj 1913 hittade man ett spektakulärt fynd bestående av 2, 6 kg rent guld i form av skålar och halsringar i trakten Eberswalde nära Berlin. Guldfyndet tolkades och arkeologen Gustav Kossinna (1858-1931) skrev i sin artikel Der Goldfynd von Messingwerk bei Eberswalde und die goldenen Kultgefäβe der Germanen att dessa guldföremål endast tjänade gudsdyrkan. Symbolerna på föremålen påminde om de som fanns på Solvagnen från Trundholm, Danmark och han drog slutsatsen att alla guldföremål visar samband med soldyrkan, precis som många bronsobjekt med cirkelformade symboler i form av hjul, skivor eller spiraler. Precis som sin förebild svenske arkeologen Oscar Montelius (1843-1921) drog Kossinna slutsatsen att hällristningarna och metallföremålens symbolik hade sitt ursprung i det germanska Norden. Kossinna försökte fastställa urhemmet för de indo-germanska folket och förlade det till Tyskland och de omkringliggande länderna. Två år efter hans publikation avslutade Herman Schneider (1886-1961) sin bok Die Felszeichnungen von Bohuslän, das Grab von Kivik, die Goldhörner von Gallehus als Denkmäler der vorgeschichtlichen Sonnenreligion där han relaterade hällristningarna till en solreligion med gudar och solsymboler i form av skålgropar eller skivor. Vidare skrev han att nordisk solkult hade erövrat världen genom folkvandringar från Skandinavien. På så sätt, menade han, hade religionen spridits söderut. Dessa böcker kom ut under den tid då Europa genomsyrades av nationalromantik och arkeologernas idéer fick fäste i nationalsocialisternas ideologiska föreställningar. Främst män ur borgliga akademiska kretsar bildade Völkisch-rörelsen som utgick efter grundtanken ett språk, en ras och en religion. Denna ideologi ledde fram till andra världskriget och nazismen där solsymbolen Svastikan blev en framträdande symbol för nazisterna. Denna symbol är urgammal och återfinns på många platser i världen. På sanskrit är det en lyckobringande symbol.